ห้ามตีจมูก น้องหมาน้องแมว! บริเวณจมูกของน้องหมาน้องแมวนั้นมีเส้นเลือดฝอย

ห้ามตีจมูก น้องหมาน้องแมว!
Posted by: JW Comments: 0

ห้ามตีจมูก น้องหมาน้องแมว! 🐕😿

บริเวณจมูกของน้องหมาน้องแมวนั้นมีเส้นเลือดฝอย และเส้นประสาทจำนวนมาก ซึ่งมีหน้าที่รับกลิ่น และควบคุมอุณหภูมิ จึงไม่ควรตีหรือตบจมูกของน้องหมาน้องแมว
.
ภายใต้จมูกน้องหมาน้องแมวนั้นมีกระดูกล้อมรอบและมีกล้ามเนื้อห่อหุ้มเส้นเลือดฝอยและเส้นประสาท สามารถรับการกระทบกระเทือนได้พอประมาณ เพราะมีกระดูกรองรับอยู่ แต่ก็ไม่ควรตีหรือเล่นแรง น้องหมาน้องแมวอาจจะรู้สึกเจ็บปวดได้
.
แต่ถ้าถูกตีจากอุปกรณ์อื่น เช่น ไม้ กระแทกแรงๆ ก็จะทำให้กระดูกอ่อนแตกและไปถึงเส้นเลือดฝอยทำให้เลือดออกจมูก และทำให้เกิดความเจ็บปวดมาก อย่างไรก็ตามควรจะระมัดระวัง ไม่ควรจะตีน้องหมาน้องแมวไม่ว่าส่วนไหนก็ตาม เพราะว่าเป็นการทำให้เกิดการทรมานทั้งร่างกายและจิตใจ #ไม่สนับสนุนความรุนแรง
.
หากพบอาการผิดปกติจากการมีเลือดไหลตรงบริเวณจมูก อาจจะมาจากการเป็นโรคพยาธิเม็ดเลือด ดังนั้นควรพาน้องหมาน้องแมวมาตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อป้องกันโรคต่างๆ
.

3DPetHospital #โรงพยาบาลสัตว์ทรีดีเพ็ท #เปิด24ชั่วโมง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *