แพทย์ของเรา

โรงพยาบาลสัตว์ 3DPet Hospital & Hotel

รักษาสัตว์ตลอด 24 ชม.

ด้วยทีมสัตวแพทย์ที่มีความชำนาญมีประสบการณ์ โดยคำนึงถึงหลักวิชาการและความรวดเร็วของการรักษาเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมด้วยการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา.

จุดมุ่งหมายหลักของโรงพยาบาลสัตว์3Dpet คือการปรับปรุงและพัฒนาบนพื้นฐานของความรักและเข้าใจถึงความต้องการของคนรักสัตว์อย่างแท้จริง ผ่านการใส่ใจในทุกรายละเอียดและให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นด้านการรักษาไปจนถึงความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับสัตว์เลี้ยงอย่างมีความสุข และเพื่อเติมเต็มทุกการรักษา

น.สพ.คณิน รุจิเสรีกุล

น.สพ.ชวัลวิชญ์ สิทธิรักษ์

สพ.ญ.อริญชยา พบแก้ว

สพ.ญ.สันธิลา สกุลเต็ม

ต้องการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือไม่?

นัดคิวรักษาได้ทันที! เพียงติดต่อเรา